Ansvarighet

Driver’s Energy Ab agerar ansvarsfullt.

Aluminiumburkar kan återvinnas via Suomen Palautuspakkaus Oy. Driver’s Energy Ab är också registrerad i Förpackningsbanschens Miljöregister (PYR Ab).

För att säkerstella den höga kvaliteten och säkerheten är vår produktion sertifierad av GMP (Good Manufacturin Practice) och HACCP.

Burk

img